Òrgans de gestió

 

Equip directiu

– Sr. Enric Ballabriga i Garcia, gerent
   
– Sra. Anna Franch i Parella, directora economicofinancera
– Sra. Joana Rodríguez i Codina, directora d'Infermeria
– Sra. Mariona Morera i Sala, directora de Recursos Humans
– Sra. Ester Cardona i Prat, directora assistencial de la Residència
 – Sra. Betlem Vilaró i Pasquets, responsable de la Unitat d'Atenció al Client
Anna Rodriguez – Sra. Anna Rodríguez i Codina, secretària tècnica