Tipologia de places - Residència assistida

Places concertades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials: es durà a terme un cop s'hagi emès la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA). També s'hi podrà accedir d’acord amb la legislació vigent de serveis socials i seran els serveis d’atenció a persones dels serveis territorials qui determinin qui ha d’ocupar les places. Actualment, disposem de 40 places concertades.

• Places d’oferta privada: disposem d’una comissió tècnica d’ingrés, amb els criteris d’admissió definits. Tenim 22 places privades.

• Places del programa Descans: està regulat des dels serveis socials de l’Ajuntament de Berga. Disposa de 2 habitacions individuals, una per a cada sexe