Drets dels usuaris

Els usuaris de residències o altres serveis socials tenen els drets següents:

• Dret a rebre voluntàriament el servei social que s’ofereix.
• Dret a la informació.
• Dret a la intimitat i a la no divulgació de dades personals que figurin en els expedients o historials.
• Dret a considerar l’establiment residencial on viu com a domicili propi.
• Dret a mantenir la seva relació amb l’entorn social i familiar.
• Dret a la continuïtat en la prestació de serveis en les condicions establertes o convingudes.
• Dret a no ser discriminat i a ser tractat amb el respecte i la consideració deguda a la seva dignitat.
• Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica.
• Dret a la tutela de les administracions públiques.
• Dret a l’accés als serveis que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública en condicions d’igualtat, tenint en compte el seu estat de necessitat.