Programa Descans

programa descans

 

En conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Berga, disposem d’un programa de suport a les famílies que tenen a càrrec seu una persona gran amb dependència, i els oferim un espai de descans i alleujament.

El programa consisteix a facilitar l’ingrés de la persona gran a la residència de forma temporal. La durada d’aquestes estades pot ser d’un mes a l’any en períodes sencers o partits, segons les necessitats de la família.

La sol·licitud es fa a través dels serveis socials de l’Ajuntament. Les persones ingressades gaudeixen de tots els serveis de què disposa la residència.

El centre permet que el pacient pugui seguir vivint en el seu entorn i amb els seus familiars i, alhora, donar suport als familiars que en tenen cura, perquè puguin compaginar l'ajuda amb les tasques diàries.

Integrat en els espais i en el programa funcional d'activitats diürnes de la residència, disposa de 1 plaça.