Residència assistida

Residènsia assistida
 

Servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal per a persones grans dependents, que no tenen un grau d’autonomia suficient per desenvolupar les activitats de la vida diària i necessiten constant atenció i supervisió, i que per les circumstàncies sociofamiliars requereixen la substitució de la llar.

Els residents podran exercir, en el grau que puguin, la seva llibertat i mantenir el control sobre la seva vida.

La família i els amics han de seguir sent nexe d’unió i de suport per als residents, i se'n promou la implicació i la participació en el centre.

El centre és un espai obert, integrat en el poble, en l’entorn, i potenciem que les famílies i entitats del poble participin en el seu dia a dia.

Disposem de 62 places, distribuïdes en 30 habitacions individuals i 16 de compartides.

Tipologia de places
Drets dels usuaris
Preguntes freqüents