SOL•LICITUD DE VISITES ESCOLARS

Nom del Centre Educatiu
Adreça del centre
infermeria, àrea econòmicafinancera, recursos humans....
L’informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer de la Fundació Hospital Sant Bernabé. Així mateix us recordem que teniu dret a exercir els drets d' accés, rectificació ,cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquest centre està adherit. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció al Client de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, a l’adreça uac@hsb.cat