Òrgans de gestió

 

Equip directiu

– Dra. Anna Forcada  , Gerent
- Dra. Antònia Baraldés Farré, Directora Assistencial
- Sra. MªAngles Guitart, Directora Econòmica-financera
– Sra. Joana Rodríguez i Codina, Directora d'Infermeria
– Sra. Mariona Morera i Sala, Directora de Recursos Humans
 – Sra. Betlem Vilaró i Pasquets, responsable de la Unitat d'Atenció al Client
Anna Rodriguez – Sra. Anna Rodríguez i Codina, Secretària tècnica
- Sra. Montserrat Magnet Sabata, Directora de sistemes d'informació i TIC
- Sr. Josep Vilalta Picas, Cap de manteniment