Serveis sociosanitaris

 

 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social va crear el programa Vida als Anys, en què integrava els serveis socials amb els sanitaris en una mateixa prestació (Ordre de 29 de maig de 1986).

Aquesta integració venia derivada dels diferents estudis en què s’observava que la població catalana, en els darrers anys, havia entrat en un procés d’envelliment que havia fet augmentar la incidència i la prevalença de moltes malalties que requerien mesures de suport, que no sempre es podia donar en l’àmbit familiar, tant per la complexitat que implica com pels canvis socials i culturals.

Amb la creació del Departament de Benestar Social l’any 1988, l’àmbit d’actuació va passar a ser interdepartamental, i és a partir d’aquesta etapa que es va definir i desenvolupar el model d’atenció sociosanitària. Fou a partir de la publicació de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, que el Servei Català de la Salut pot portar a terme activitats d’atenció sociosanitària.

La Fundació Hospital Sant Bernabé disposa de diferents serveis sociosanitaris amb una gran polivalència, que atenen persones amb malalties cròniques físiques o psíquiques, amb pluripatologia, malaltia invalidant o malaltia terminal de manera integral, amb un equip multidisciplinari que vetlla per la prevenció, la planificació i la coordinació assistencial de manera que els recursos siguin equitatius.