Visites Escolars

L'Hospital de Berga organitza visites guiades a les instal·lacions del centre dirigides als alumnes.

L’objectiu de les visites és familiaritzar-se amb el món sanitari, conèixer els diferents àmbits assistencials del centre, els diferents perfils de professionals que hi treballen, veure les funcions pròpies dels diferents serveis, la tecnologia emprada i el funcionament dels diferents equips interdisciplinars.  

Aquestes permeten a alumnes i docents visitar les instal·lacions i conèixer de la mà de professionals l’activitat diària que s’hi porta a terme. Permet mostrar-los com és un hospital comarcal com és l'Hospital Sant Bernabé tan des del punt de vista assistencial, administratiu, contable...

Es tracta de fer un apropament dels alumnes a la vida quotidiana de l’hospital, adaptat a cada etapa educativa i a les necessitats del centre educatiu.

Les visites consten d’una part explicativa i d’una part pràctica on es poden visitar diferents àrees del centre.

Per programar una visita cal que primerament el centre educatiu es posi en contacte amb la Unitat d’Atenció al Client i empleni el full de sol·licitud de visita per poder acordar un dia i poder preparar la informació adequada en funció dels seus interessos i les seves necessitats.

Empleneu la sol·licitud