SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Dades del titular de la HC
Número Història Clínica (si es disposa)
Dades persona que sol•licita la documentació
Nomès en cas de que sigui diferent de la persona de la qual es sol.licita la documentació
Informació/Documentació Sol•licitada

Normativa

  • El temps de lliurament serà amb un màxim de 30 dies.
  • Després de la preparació de la documentació, només es conservarà la còpia durant 3 mesos.
  • La sol·licitud de documentació clínica segons marca la LOPD es podrà fer efectiva 1 cop a l’any. En aquells casos excepcionals es valorarà cada sol·licitud.
  • No es lliurarà cap documentació que estigui correctament sol·licitada i amb tots els documents requerits.
  • Si es lliuren proves d’imatge originals, serà responsabilitat del sol·licitant tornar-les al centre.
  • La documentació que es lliuri per correu certificat, anirà contra reemborsament.

L’informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer Pacients de la Fundació Hospital Sant Bernabé. Així mateix us recordem que teniu dret a exercir els drets d' accés, rectificació ,cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquest centre està adherit. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció al Client de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, a l’adreça uac@hsb.cat