Canvi en la forma jurídica de l'Hospital Sant Bernabé

divendres, 24 gener, 2014
 
Des de la Direcció de l’hospital s’està seguint amb atenció tot el procés referent al canvi de forma jurídica de la nostra institució pertal de trobar la millor fórmula iperquè el resultat final sigui el més favorable possible quant a una gestió àgil i quegaranteixi la màxima qualitat assistencial per als nostres usuaris.
A finals del 2012 es va encarregar a FAURA-CASAS l’estudi i valoració de les figuresjurídiques alternatives a l’actual organisme autònom per a la gestió de les activitatsassistencials, sanitàries i sociosanitàries que desenvolupa. Cap dels casos proposats,incloent el nou model que proposa el Patronat, Fundació Privada, ha de comportar cap mena de canvi en el model de gestió de les activitats, ni ha d’afectar als serveis ques’ofereixen, suposant però una millora en la governança de l’Hospital. En tots el casos,els serveis que ofereix el centre sanitari continua
rien sent a càrrec del Servei Català de la Salut.