Visitar-se a urgències

 

Accés

El Servei d'Urgències ofereix atenció les 24 hores, cada dia de l’any. Podeu accedir fins a l’entrada d’ambulàncies del Servei d'Urgències en cotxe sempre que el pacient, per la seva patologia o condició física, no pugui fer-ho per les portes d’accés als usuaris.

Arribada

Quan hi arribeu, el personal administratiu us demanarà les dades. És necessari que porteu la targeta sanitària o la documentació de la mútua, així com el DNI.

Acollida

L’atenció als usuaris es regeix pels criteris de gravetat dels pacients i mai per l’ordre d’arribada al servei. Un cop hi hàgiu arribat, immediatament rebreu una primera visita sanitària, en què es determinarà la prioritat de l’assistència. Posteriorment, sereu atesos seguint l’ordre de prioritats segons la gravetat de cada cas.

Acompanyants

Situacions en què es necessita la presència d’un acompanyant sempre respectant el criteri mèdic assistencial:

 • Pacients amb capacitat cognitiva afectada.
 • Pacients discapacitats psíquics.
 • Pacients que tenen dificultat per expressar-se en la nostra llengua (poden estar acompanyats per un intèrpret, familiar o no).
 • En el cas dels pacients pediàtrics, si els pares ho desitgen poden entrar tots dos al box, així com el cuidador principal del menor, sempre respectant un màxim de dues persones per al bon funcionament del servei.
 • Pacients menors d’edat.
 • Els pacients majors d’edat conscients i orientats poden tenir un acompanyant, que ells hauran designat, sempre que no entorpeixi l'atenció sanitària.

* Aquesta normativa es modificarà si les condicions del servei així ho requereixen.

Informació mèdica

Tan bon punt sigui possible, el personal assistencial informarà els acompanyants sobre la situació i l'evolució del pacient sempre que aquest n'hagi donat el consentiment. La informació sobre l’estat del pacient es donarà únicament al mateix pacient, de forma personal, o a algú que hagi designat. En acabar la visita, se us lliurarà un informe sobre l’assistència rebuda.

Documentació necessària per ingressar al Servei d'Urgències

 • Malaltia comuna

      –  Document identificatiu (DNI, passaport...).
      –  Els beneficiaris del Servei Català de la Salut han de portar la targeta sanitària identificativa (CIP).
      –  Els socis de mútues i entitats asseguradores han de portar la targeta o documents acreditatius de l'entitat.
      –  Els beneficiaris d'altres comunitats autònomes han de portar la targeta de filiació al Sistema Nacional de Salut.
      – Les persones residents a l'estranger han de portar la targeta sanitària europea.

 • Accident laboral

      Cal portar el comunicat d'assistència per accident laboral. Aquest document l'ha de proporcionar l'empresa.

 • Accident de trànsit

      – Informe amistós.
      – Documentació del vehicle.
      – Documentació de l'assegurança.

 • Accident esportiu. Només per a les persones federades

      – Fitxa federativa.
      – El comunicat d'accident esportiu de l'asseguradora que tingui contractada la federació.

 • Accident escolar

      En cas que el centre escolar disposi d'assegurança, cal portar-ne les dades per a la visita.

     

En cas de no acreditar cap assegurança, l'assistència anirà a càrrec privat.