Caps de Servei

Càrreg Nom num. Col.legiat

Director assistencial
responsable dels continguts mèdics de la Web

Òscar Bernadich Màrquez

08/315673

Cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia

Pau Nicolau Batalla

08/45877

Cap de Laboratori

Margarita Curriu Sabates

8066-c

Cap de servei de Cirurgia

Toni Gallardo Casals

108248162

Cap de servei de Traumatologia i ortopèdia

Pere Mir Batlle

108283510

Cap de Farmàcia

Eugenia Odena Estrade

508093542

Cap de servei de Medicina interna

Pedro  Angel Giralt Celimendiz 08/294253

Cap de servei d'Oftalmologia

   

Cap de servei d'Anestèsia

Xenia Isern Domingo

125040261

Cap de servei d'Urgències i Emergències

Antoni Salas Pallicer

08-44021

Cap de servei de Pediatria

Núria Rovira Giraval 108376287