Informació general

 

  • Aparcament                                                                                                                                  

      Respecteu els aparcaments reservats per a vehicles de persones discapacitades, per a ambulàncies i per a professionals d'Urgències. No aparqueu en zones no autoritzades.

  • Transport

      A l'Hospital hi ha una parada d’autobús i també es pot demanar un taxi per telèfon .

  • Servei de cafeteria

      Per a acompanyants i visitants, l'Hospital disposa d’un servei de cafeteria i menjador situat a la planta baixa, al qual no poden accedir els pacients, ja que està prohibit dispensar productes alimentaris a les  persones ingressades.

      La cafeteria ofereix un menú de dinar. L’horari és de 8 h a 18 h.

  • Servei religiós

      L'Hospital disposa d’una capella a la segona planta, oberta les 24 hores. L'assistència religiosa a l’habitació cal que la demaneu a la persona responsable de la unitat. És possible demanar assistència religiosa d’altres confessions a més de la catòlica.

  • Perruqueria

      Si voleu disposar d’aquest servei, us heu de posar en contacte amb la telefonista a la planta baixa.

  • Podologia

      Si voleu disposar d’aquest servei, us heu de posar en contacte amb la telefonista a la planta baixa.