L’Hospital Sant Bernabé compta amb un equip de voluntaris per donar suport als malalts de càncer hospitalitzats i les seves famílies

divendres, 14 febrer, 2020

Un equip de voluntariat de l’AECC-Catalunya contra el Càncer format per 6 persones ha començat a donar servei recentment a l’Hospital Sant Bernabé per oferir suport als malalts de càncer hospitalitzats i les seves famílies.

Les voluntàries realitzen tasques d'acompanyament i informació cada dilluns, dimecres i dijous al matí. Entre d’altres funcions, donen suport afectiu i fan escolta activa, ajuden i fan relleu del cuidador principal per facilitar el descans i reduir el nivell d'estrès familiar, donen informació sobre la localització dels serveis a l'Hospital, detecten si cal la intervenció d'un professional especialitzat (psicòleg, treballador social...), fan activitats d'animació i entreteniment en coordinació amb els equips professionals de l'Hospital, etc. En els dos primers mesos de funcionament del programa s’han fet 32 hores de voluntariat i s’han visitat una trentena de pacients.

L’objectiu és prevenir o pal·liar l'aparició de problemes emocionals derivats de l'hospitalització i la malaltia; afavorir el descans físic i emocional del cuidador; facilitar l' alleujament emocional del malalt i de la seva família; i facilitar l'adaptació del malalt al centre hospitalari.

El col·lectiu de voluntaris de l’AECC-Catalunya contra el Càncer són persones majors de 18 anys, que tenen un compromís continuat amb l’entitat, que prioritzen la confidencialitat i la intimitat de les persones i que reben una formació específica i continuada per fer aquesta tasca de suport i acompanyament.