Places que t'oferim

 

 


2 places de MFiC

Oferim 2 places per fer la residència de Medicina Familiar i Comunitària. Els metges i metgesses que vulguin fer la seva formació especialitzada en aquest hospital podran portar a terme les rotacions per les diferents especialitats troncals que exigeix el seu programa formatiu: Medicina interna, Geriatria / Unitat sòcio-sanitària, Urgències, COT, Cirurgia General, Ginecologia / Obstetrícia, Pediatria, Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia, Digestiu, Nefrologia / Hemodiàlisi, Reumatologia i Oftalmologia. Les rotacions per les especialitats d'ORL i Dermatologia es faran a l'hospital referent (Althaia).

L'avantatge de fer la residència en un hospital bàsic comunitari com el nostre és l'accessibilitat a les diferents especialitats mèdiques, que permeten una interacció molt més eficient i directa, de manera que el / la resident pot adquirir coneixements o pràctica en altres àmbits que no són obligatoris per currículum però el nostre hospital disposa (p. ex. Anestesiologia / Clínica del Dolor o SEM), fàcilment hi pot accedir, tot plegat en un entorn de proximitat i bones relacions interpersonals .

Això converteix l'hospital de Berga en un centre ideal per adquirir coneixements transversals i formació en valors. 

Al final de la pàgina podràs veure el document amb el calendari de rotacions per els MFIC

 

1 plaça d'Infermera Comunitària

La infermera comunitària que realitzi el seu programa formatiu  en el nostre centre se li oferirà una rotació per a múltiples serveis de l’hospital, amb l’objectiu de conèixer l’atenció que es dona als usuaris des del seu naixement, fent la rotació des de  sala de parts ,unitat de ginecologia-obstetrícia i pediatria, passant pel servei d’urgències, atenent a l’usuari al costat de les infermeres gestores de cures, endocrinologia, pneumologia i ostomies,  entre d’altres.

Els nostres residents realitzaran també la rotació per unitats d’hospitalització, servei d’hemodiàlisi , i com a últim i no menys important,  l’acompanyament i les cures que es realitzen als pacients i familiars tant en la unitat sociosanitària com en el servei de pal·liatius, assolint també els conceptes i les tècniques d’administració de medicació tant en hospital de dia mèdic com oncològic.

Al final de la pàgina podràs veure el document amb el calendari de rotacions per IIR 

 

Informació complementaria

  • Els nous residents R1 de MFiC rebran cada any entre 5.000 i 9.000 euros en total, en funció d’on es trobi ubicada la unitat docent. Així, els residents que s’incorporin a la nostra comarca rebran un increment respecta als residents d'altres comunitats autònomes de 7.000 € l’any  (segona corona).
  • L’aposta del Departament de Salut per enfortir l’atenció primària i comunitària passa també per adjudicar ajuts de recerca. Aquest any, el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) ha convocat els ajuts de forma exclusiva per a l’atenció primària, amb una novetat destacada, ja que la subvenció dobla el pressupost i passa dels 2M€ de convocatòries anteriors als 4 M€ actuals.
  • També es reflecteix en la oferta de places de formació. Concretament, 370 per l’especialitat de MFiC, una de les ofertes més grans de tot l’Estat espanyol.