L’Hospital de Berga millora la seguretat del pacient i el relleu entre els torns d’Infermeria a Urgències

dilluns, 21 març, 2022

Un grup d’infermeres de Salut Catalunya Central -Hospital de Berga -Mireia Calveras, Glòria Cort i Anna Travé- han realitzat un estudi a les urgències del centre per tal de millorar la seguretat dels pacients ingressats aplicant canvis i millores en el moment de fer el canvi de torn dels professionals d’infermeria que l’atenen.


Primer es va fer una enquesta entre la plantilla per saber com es feia aquest canvi, quina informació intercanviaven, i si es detectaven mancances o propostes de millora. A partir d’aquesta primera diagnosi, aquesta setmana es comença a implantar el sistema IDEAS (Identificació, Diagnòstic, Estat, Actuació i Signes d’alarma), amb què es vol aconseguir una millora en la seguretat del pacient així com millorar la transferència dels pacients entre torns i professionals.

Es tracta de millorar el traspàs d’informació entre els equips del torn sortint i entrant per garantir la millor atenció al pacient. En cada canvi de torn, s’omplirà el document IDEAS:

  • Identificació: dels professionals sortints i entrants i del pacient
  • Diagnòstic: problemes que té, antecedents, al·lèrgies, tractament...
  • Estat: com es troba en aquest moment, funcions vitals
  • Actuacions: què se li ha fet i què falta fet, pla d’acció a seguir i qui ho ha de fer
  • Signes d’alarma: recordatori i avisos dels punts més importants

D’aquí a un parell de mesos es tornarà a fer l’enquesta entre tots els professionals del servei per valorar la implantació del nou sistema i la previsió és que progressivament es vagi implementant a la resta de serveis de l’hospital.