El 18% de les consultes ambulatòries a l’Hospital de Berga l’any 2021 es van poder fer de forma no presencial

dijous, 2 juny, 2022

La Fundació TIC Salut Social, organisme públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha presentat l’informe ‘L’atenció no presencial en atenció hospitalària, sociosanitària, salut mental i addiccions’. En aquest estudi, impulsat per la Regió Sanitària Catalunya Central, han participat els quatre centres d’atenció hospitalària de la regió: Althaia- Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, el Consorci Sanitari de l’Anoia-Hospital d’Igualada, el Consorci Hospitalari de Vic, i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga.

L’informe detalla el grau d’assistència no presencial als centres hospitalaris de la regió durant el 2021, així com l’activitat realitzada per aquests canals, que va situar-se entre el 18 i el 25 per cent. Un volum que, segons la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Inma Cervós, “evidencia l’esforç realitzat pels centres i professionals per adaptar la prestació de serveis a la situació actual, minimitzant l’impacte de la pandèmia a través de l’atenció no presencial”.

En el cas de l’Hospital de Berga, durant el 2021 es van fer un total de 42.351 consultes d’atenció especialitzada ambulatòria. D’aquestes, un 18,35% es van poder atendre de forma no presencial, majoritàriament telefònica (un 94,4%). De la resta, un 3,48% van ser consultes de tele-dermato-medicina i un 0,09%, videoconsultes del servei de Rehabilitació.

El treball que s’ha presentat ha permès “compartir experiències i coneixement per abordar de forma sistèmica els reptes comuns en el desplegament dels nous canals d’atenció no presencial en l’àmbit hospitalari, sociosanitari i salut mental i addiccions” explica el coordinador de l’estudi i responsable d’Atenció no presencial de la Fundació TIC Salut Social, Jesús Berdún.

Activitat no presencial durant el 2021

Els canals d’atenció no presencial integrats a la infraestructura tecnològica del sistema sanitari públic a Catalunya, i accessibles pels hospitals de la regió són la trucada telefònica, la eConsulta i la VideoConsulta. L’any 2021, la trucada telefònica va ser el canal més emprat, amb 166.670 trucades que representen el 75% del total d’activitat hospitalària no presencial. Tal i com apunta a l’informe, és el canal més utilitzat a la majoria d’especialitats perquè no requereix habilitats específiques i és una eina tradicional. Els casos d’ús més freqüents són la comunicació de resultats positius, canvis de medicació, informació prèvia a una intervenció quirúrgica o seguiment del post-operatori.

En quant a la VideoConsulta, es va detectar un augment respecte als anys anteriors, amb un total de 1.380 visites. Aquest canal va comportar un major nivell de resolució que el telèfon, però requereix competències digitals específiques i una gestió correcta de la sala d’espera perquè el seu funcionament sigui òptim. Els usos més freqüents d’aquesta eina van donar-se en les especialitats d’endocrinologia, rehabilitació, dermatologia i salut mental.

Finalment, l’informe també recull un ús creixent però encara residual de l’eConsulta a les especialitats de dermatologia, endocrinologia, aparell digestiu i hematologia clínica, atès que aquest canal encara està en fase de proves. No obstant, s’espera que en un futur pugui tenir un impacte similar al de l’atenció primària, que al conjunt de Catalunya registra una mitjana de 170.000 consultes a la setmana.

Les especialitats que més van utilitzar en conjunt els diferents canals no presencials van ser endocrinologia, anestesiologia, traumatologia, rehabilitació, salut mental i immunoal·lergologia, entre d’altres.