Aproven invertir 5,5 milions d’euros a l’Hospital de Berga per als anys 2022 i 2023

dimarts, 20 setembre, 2022

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui dimarts el Pla Pluriennal d’Inversions 2022-2023 de Salut Catalunya Central per a la millora dels espais i equipaments de l’Hospital de Berga. La inversió ascendeix a gairebé 5,5 milions d’euros (5.433.335 euros).


Aquest pla contempla l’execució de les obres d’adequació de les Urgències de l’Hospital de Berga i el Servei SEM, amb un pressupost de 2,4 milions d’euros a la millora dels espais assistencials i d’atenció dels pacients. Les obres s’iniciaran el mes d’octubre i s’allargaran durant els propers deu mesos. El nou Servei d’Urgències es traslladarà a la planta 4a de l’edifici nord. A més de la inversió per al finançament de les obres, es destinarà una partida de 826.903,02 euros per a la compra de nou mobiliari i equipament assistencial que dotarà les noves urgències, entre d’altres, de la infraestructura necessària per a revertir l’obsolescència tecnològica del servei i garantir una millora en la prestació diagnòstica i la funcionalitat dels aparells.

També el pla contempla la compra de material i mobiliari per les Urgències. En aquest sentit s’hi destinen 717.861,05 euros per a l’adquisició de nou equipament electromèdic assistencial destinat a la resta de serveis de l’Hospital, proporcionant als equips mèdics i d’infermeria una millora en les eines diagnòstiques i d’atenció i cura dels pacients. Entre d’altres, s’invertirà en la instal·lació d’una Sala de Suspensió Robotitzada per al Servei de Radiologia, en la compra de nou equipament de teràpia per al Servei de Rehabilitació o en nous equips per al Servei de Cirurgia i Pediatria.

Pel que fa a les inversions previstes de caràcter més tècnic, es destinen 824.544 euros reservats a la millora de la seguretat de l’edifici i la renovació de part de la xarxa elèctrica i de comunicacions. Aquestes obres, igual que les d’Urgències, s’iniciaran durant el proper mes d’octubre i permetran la implantació de grans avanços en matèria de connectivitat i sistemes d’informació integrada a l’Hospital de Berga.

Per últim, es reserven gairebé mig milió d’euros (496.654 d’euros) destinats a la reforma i creació de nous espais, que inclouen:

  • La construcció d’una sala d’actes polivalent destinada a la celebració de sessions de treball, formatives i de divulgació.
  • La millora de l’accés principal de l’hospital, amb la supressió de barreres arquitectòniques i adequació de la imatge corporativa i senyalística.
  • Les obres de condicionament dels banys de les habitacions d’hospitalització per a la millora de l’accessibilitat.

Així mateix, dins d’aquesta partida econòmica, es preveu l’elaboració d’un Pla Director d’Espais de l’Hospital de Berga que esdevingui el resultat d’un procés de reflexió i treball transversal que permeti disposar d’una eina dissenyada per a encabir el total de serveis assistencials, d’atenció hospitalària i comunitaris utilitzant, de manera òptima, estructurada i coherent, el conjunt edificatori del centre, incloent-hi la part nova, inaugurada l’any 2011, i  de la qual només funcionen dues plantes de les quatre de què disposa, i la més antiga, datada de l’any 1981.

El Pla Director d’Espais conformarà el full de ruta de les noves inversions a realitzar durant els propers anys, en el marc del procés de transformació de l’Hospital de Berga, iniciat fa més de dos anys amb la creació de Salut Catalunya Central, amb la voluntat d’oferir un servei de qualitat a la ciutadania berguedana.