Comunicat

divendres, 21 juliol, 2023

En relació al cas d’intrusisme professional a l’Hospital de Berga, i després de tancar un informe intern sobre aquest afer, us comuniquem:

L’hospital de Berga va rebre fa una setmana una alerta externa al centre d’intrusisme professional d’una persona que treballava com a metgessa des de feia 7 mesos al servei d’urgències.

El primer que vam fer va ser comprovar amb el col·legi de metges de Barcelona que no estava col·legiada i tot seguit activar un protocol que va consistir en obrir un expedient d’acomiadament disciplinari, apartar aquesta persona de les seves funcions i presentar denúncia immediata als mossos d‘esquadra.

També la gerència de l’hospital va encarregar un informe intern amb dues parts: una d’avaluació de riscos assistencials i una segona del procés de contractació.

Ahir al vespre, en menys d’una setmana, vam tancar aquest informe i la primera conclusió és la confirmació que aquesta persona no disposa del títol de medicina i ha utilitzat de forma fraudulenta el número de col·legiat d’un facultatiu. Per tant ja s’ha fet efectiu el seu acomiadament definitiu de l’hospital.

Respecte a l’informe assistencial, podem assegurar que s’ha aplicat correctament el protocol de seguiment i control de les valoracions assistencials que fem en metges júniors o en persones nouvingudes al sistema. Per tant aquesta persona va actuar sempre, en tots els casos, sota la supervisió d’un facultatiu. El 88% de les seves intervencions al servei d’urgències han estat en  processos assistencials d’urgència de baixa complexitat, és a dir nivells 4 i 5. La resta, com ja hem comentat, sempre van tenir una supervisió ja sigui del cap de servei com d’altres professionals sèniors i s’han revisat en la seva totalitat. Podem donar garanties, per tant, d’una correcta assistència gràcies a l’acompanyament que va tenir durant aquests set mesos.

En referència a l’informe de contractació, hem comprovat que hi ha hagut irregularitats importants en el procediment, en el sentit que no s’ha validat adequadament per part del departament de recursos humans la informació facilitada per a la seva contractació. I per tant, en relació a aquest tema s’han revisat tots els protocols de contractació i també s’ha procedit al cessament del responsable del departament de recursos humans.

La nostra principal preocupació és continuar garantint una assistència professional i acurada a la ciutadania, mantenir tolerància zero amb situacions fraudulentes, i reforçar els protocols de control i vigilància dels processos de selecció i contractació de professionals.

Entenem la preocupació davant aquest tema i la necessitat de disposar d’informació. Des de l’hospital hem volgut ser transparents en el procés però respectuosos en els terminis. De manera que ara que hem tancat un informe intern, podem intervenir i explicar a la ciutadania com s’ha gestionat una situació delictiva d’intrusisme professional. Recordem que aquest comunicat és per informar de les conclusions d’un informe intern, mentre continua oberta una investigació policial.

Volem acabar agraint a tots els professionals de l’hospital l’enteresa i professionalitat davant un fet aïllat i delictiu que malauradament afecta la imatge de tota la institució.