Cartera de Serveis

CONSULTA EXTERNA PROFESSIONAL REFERENT PROCEDÈNCIA
Cardiologia A. Duran Hospital de Sant Pau
Digestiu A. Brujats Hospital de Sant Pau
Endocrinologia D. Mauricio Hospital de Sant Pau
Hematologia A. Altés Althaia
Nefrologia M. Galceran Althaia
Neurologia N. Mas Althaia
Oncologia M. Domenech Althaia
Pneumologia O. Bernadich Althaia
Reumatologia P. Giralt Hospital de Berga
Unitat de Diagnòstic Ràpid P. Giralt Hospital de Berga
Servei de Cirurgia Territorial C16 P. Collera
A. Gallardo
Althaia
Hospital de Berga
Otorrinolaringologia C. Molina Hospital de Berga
Oftalmologia T. Torrents Althaia
Urologia H. Lòpez Althaia
Cirurgia Vascular D.R. González Hospital de Berga
Cirurgia Plàstica A. Rodríguez Hospital de Berga
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia P. Mir Hospital de Berga
Clínica del dolor X. Isern Hospital de Berga
Consulta Pre Anestèsica X. Isern Hospital de Berga
Medicina Física i Rehabilitació Coordinació Fisioteràpia: A. Rota Hospital de Berga
Pediatria N. Rovira Hospital de Berga
Servei Diagnòstic per la imatge JP. Salazar Althaia
Hospital de dia mèdic Oncològic A. Lopez Hospital de Berga
Servei de laboratori M. Curriu Hospital de Berga
Farmàcia E. Odena Hospital de Berga
Unitat Atenció Intermèdia J. Vilajuana Hospital de Berga
PADES A. Malé Hospital de Berga
Hospital de dia psicogeriàtric A. Coma Hospital de Berga