Comitè de direcció

El Comitè de Direcció és l’òrgan executiu de SCC i està integrat per la Gerència i les persones responsables de les àrees assistencials i de gestió de l’entitat.

 

Dra. Mª Antònia Baraldés i Farré Gerent
Dr. Òscar Bernadich i Marquez Direcció Assistencial
Sra. Mª Àngels Guitart i Guixé Direcció Econòmica Financera
Sra. Joana Rodríguez i Codina Direcció d'infermeria
Sra. Càrol Castillo i Escribano Direcció de Serveis Jurídics
Sr. Albert Fontquerni Tomas Direcció de Sistemes de la Informació
Sr. Josep Vilalta i Picas Direcció d'Infraestructures
Sra. Betlem Vilaró i Pasquets Unitat d'Atenció a la Ciutadania