Situació i recomanacions fruit dels virus respiratoris

dimecres, 10 gener, 2024

L’Hospital de Berga ha registrat un augment de les urgències ateses les darreres setmanes degut a l'elevada transmissió de virus respiratoris, amb un pic el dia 25 de desembre que després es va estabilitzar. 


Davant d'aquest fet, recomanem a la ciutadania com a mesura de prevenció més destacada l'ús de mascaretes que ens ajudarà a reduir la transmissió, vigent durant 15 dies. 
La vacunació contra la grip i la COVID també és una mesura efectiva per a reduir ingressos hospitalaris i mortalitat vinculats a les infeccions respiratòries. Recordem la possibilitat de demanar cita per mitjans telemàtics (web i La Meva Salut) per a la vacunació contra grip i COVID, la qual està oberta a tota la població i en especial a la població més vulnerable.
És important també recordar a la ciutadania que cal fer un bon ús dels recursos assistencials i anar a urgències quan és necessari. Davant el dubte de quin recurs assistencial és el millor, es pot demanar al 061 o visitar els centres d’atenció continuada i urgent d’atenció primària, deixant les urgències hospitalàries per a situacions que revesteixen major gravetat.