Òrgans de Govern, Gestió i Direcció

D’acord amb els Estatuts de Salut Catalunya Central, els òrgans de govern i de gestió de l’empresa pública Salut Catalunya Central són, respectivament, el Consell d’Administració i la Gerència.